מערכות איסוף וריכוז התרעות

אנו מספקים מערכת ייעודית לבקרה ולמעקב אחר כל מערכות ההתרעה והאבטחה. המערכת כוללת מוצרים שפותחו במיוחד לבנקים ולארגונים אחרים בעלי כמות גדולה של אתרים מבוקרים.